21 apr 2020

Vår dugnad 2020

Dugnad

 

 DUGNAD VÅREN 2020 I Skullerudtunet Terrasse Sameiet 

 

Den vanlige dugnaden: 

Dugnaden for våren 2020 er avlyst som følge av koronasituasjonen. 

Hver enkelt kan utføre dugnads-arbeide når det passer før 1. mai 2020 

Oppgaver som bør utføres er som følger: 

*Rake løv, fjerne søppel langs veien og skråningen og kjøre dette bort. 

*Vaske vinduer i ”heisehusene” 

*Rake og fjerne søppel fra gressbakken nedenfor bygningen mot sør/vest. 

Dugnadsarbeidet er en del av ”felleskostnadene” som alle bør delta i. 

Å delta på den årlige dugnaden er frivillig! 

Den som vil utføre «dugnads-arbeide» må melde fra til en av styrets representanter som etter at arbeidet er utført vil registrere dette. 

Styrets medlemmer er: Per Kvalheim, Skullerudbakken(Skbk.) 4H, 

Reidun Myhr, Skbk. 6 H, Arvid Johannessen Skbk. 6 D og 

Rune Rønningen Skbk. 4G 

Eierne, eller den som representerer eier, som gjennomfører dugnaden og blir registrert, vil få redusert fellesutgiftene med kr. 600,- for januar måned neste år. Husk og registrere deg etter arbeidet 

( Dette beløpet blir betalt med kr. 50,- i fellesutgiftene hver måned i 2018) 

OBS: Det er bestilt en lukket container til torsdag 23. april. Det som skal kastes kan leveres Torsdag 23. april mellom kl.17;00 og 20;00 

Her kan beboerne i Skullerudbakken 2 til 6 kvitte seg med rusk og rask, men ikke farlig avfall, som batterier, maling, trykkimpregnert trevirke m.m. samt elektriske artikler av alle slag. 

Velkommen til en korona-dugnad! 

Styret