12 jul 2020

Siste nytt sommeren 2020

 TIL SEKSJONSEIERNE og beboere i Skullerud Terrasse Sameie, Skullerudbakken 2, 4, og 6 

 

Informasjon fra styret 

Vi minner om vår hjemmeside (www.skullerudtunet-terrasse.no) 

Viktig melding : 

Det er nå montert ny heis mellom Skullerudbakken (Skbk.) 2 og 4. 

Styret har besluttet at «heishuset» skal pusses opp og har i den forbindelse innhentet tilbud for total oppussing. D.v.s. maling av vegger og tak samt legge fliser på gulv og trapper. 

Heishuset vil delvis være stengt i oppusningsperioden og vi ber beboerne vise hensyn slik at arbeidene kan bli utført på en forsvarlig måte. Bruk gjerne spiraltrappene når dere kan, og heisen når det er mulig. 

I forbindelse med legging av fliser på svalgang i 1, etasje utenfor Skbk. Nr.2. opplevde flisleggerne «sabotasje» ved at sperrebåndene var revet og nylagte fliser tråkket på. Dermed måtte flisene hogges bort og 6 nye fliser måtte legges. La oss slippe det en gang til, da blir det full erstatning. 

Det monteres nå ny heis mellom Skbk. 6 og 8. Når denne er ferdig montert, vil vi samarbeide med Skullerudbakken 8 – 10, pusse opp heishuset på samme måte. Her trengs også nye lamper. 

Det har vært årsmøte i «Garasjesameiet». Kjell Webjørnsen , Skullerudbakken 8 – 10 Borettslag , valgt til ny leder. Vår representant i styret er Anders Venner. 

Styret vil opplyse om at det har vært lekkasje fra varmtvannstanken i noen leiligheter. Vanlig levetid for en varmtvannstank er fra 15 til 21 år og derfor er det er på tide å sjekke tankens tilstand. Dette er hver enkelt eiers ansvar. 

Vennlig hilsen 

Styret i Skullerudtunet Terrasse Sameie