13 nov 2020

Siste nytt november 2020

 

 TIL SEKSJONSEIERNE I Skullerudtunet Terrasse Sameie, Skullerudbakken 2, 4, og 6 

Informasjon fra styret 

 

Vi minner om vår hjemmeside (www.skullerudtunet-terrasse.no) 

Styret vil med dette informere alle våre eiere vedr. styrets virksomhet gjennom Corona-året 2020 

Årets virksomhet har dreid seg om fullføring av flislegging av svalgangen i 1. etasje, oppussing av trappegangen i heishuset mellom Skbk. 2 og 4 og det samme med heishuset mellom Skbk 6. og 8. Malt vegger og tak samt lagt fliser i trapp, på gulv. Vi har heishuset mellom Skbk. 6 og 8 sammen med Skullerudbakken 8 - 10 Borettslag, 50% på hver. Her er det montert 10 nye taklamper. 

Innstallering av 2 nye heiser førte til oppgraderingene. Som tidligere meddelt betalte Garasjesameiet for nederste del av begge heishusene, hvorav vår del var på kr. 68.000,-. På bakgrunn av «heving»» av ståldørene, måtte det lages nye terskler. Videre har vi byttet de små bryterne til åpning av ståldørene med «albue-åpnere» (Corona-tiltak) Det blir montert 6 nye ovner i heishusene , 3 av Garasjesameiet og 3 av oss og Borettslaget. 

Oppussingen og oppgraderingen av fellesarealene samt 2 nye heiser har kostet til sammen ca. kr. 811.000,- medregnet flislegging, høsten 2019 + vår del av 2 nye heiser kr.567.000,- .(finansiert ved lån i OBOS-Banken tils. Kr. 600.000,-) Rest av løpende lån ble innfridd. 

Lånet oppr. Kr. 600.000,- er nå til rest kr. 577.000,- og nedbetales ned over 15 år, men kan innfris før dersom vår økonomi tilsier dette. 

Sameiet har fått melding om lekkasjer på 5 «glassbalkonger» , 2 i 1. etasje og 3 i 2. etasje.

Styret har engasjert et firma som vil avdekke lekkasjene og reparere disse. 

Resultatet av 18 års oppussing og oppgraderinger er nesten helt fullført. For de som har bodd her helt siden byggene var nye har oppgraderingen tatt lang tid, men det har sine årsaker. 

Det gjenstår å reparere lekkasjeskader på noen boder mellom Skbk. 6 og 8. Må utføres våren 2021. Stålsøylene må pusses og males med rusthindrende maling. 

Neste års budsjett er nå utarbeidet i samarbeid med OBOS og det viser prisstigning i kommunale avgifter, Tv/internett, forsikringer ++. 

Garasjesameiet har vedtatt en økning av månedlige fellesutgifter økes fra kr. 350,- til kr. 375,- pr. måned. 

På denne bakgrunn har styret besluttet å øke fellesutgiften med 5 % fra og med 01.01.2021 

Så en siste anmodning: Alle vi som bor her har lagt ned mye arbeid og penger i oppgradering av svalgangene og det ser veldig bra ut. For å holde det fint vil det vært veldig bra om alle rydder/vasker svalgangene utenfor sin egen dør samt fellesarealet. Så gjenstår det bare å ønske alle en riktig god jul og et fredfullt godt nytt år. 

Vennlig hilsen 

Styret i Skullerudtunet Terrasse Sameie