12 jun 2017

Siste nytt fra Styret

Sommeren 2017

TIL SEKSJONSEIERNE SKULLERUDTUNET TERRASSE SAMEIET

SKULLERUDBAKKEN 2, 4 OG 6

 

 

INFORMASJON FRA STYRET

 

Styret vil med dette informere om de tiltak som styret har gjennomført og kommer til å gjøre under året for å vedlikeholde eiendomsmassen m.m.

Vi minner om vår hjemmeside der inforasjonen blir lagt inn: www.skullerudtunet-terrasse.no

 

Av vedlikeholds- oppgaver som er utført hittil i år er: Tettet lekkasje ved ”heishuset ” mellom Skullerudbakken  4 og 6 med ny membra på ca. 50 % av heishuset. Det er så lagt beslag over hele membraen. Tettet lekkasje på vår side ved ”heishuset” mellom Skullerudbakken 6 og 8.

 

Som nevnt i innkallingen til årets årsmøte under ”styrets arbeide” prioriterer styret legging av nytt dekke på svalgangene i 2. og 3. etasje i alle 3 byggene i sommer.

I samarbeide med OPAK og Kr. Stenstrup & Søn AS har styret kommet frem til et nytt belegg som skal dekke vårt behov samtidig som dette ikke er for dyrt. Dekket som skal legges på hele svalgangen, tørker innen ca. en time. (temp. over 15 grader). Beboerne vil bli varslet på forhånd slik at svalgangen kan ryddes for bord, stoler, skillevegger, blomsterpotter m.m. Ting som står igjen vil bli ryddet vekk og sendt på søppelfyllingen for eiers regning.

 

Anbudet som styret har akseptert er på kr. 325.625,- inkl. moms og vil bli finansiert som følger: kr. 100.000,- (refinansiering av løpende gjeldsbrevlån i OBOS Banken, tilrest ca. 200.000,- opp til kr. 300.000,-). Innkalling av kapital fra eierne tilsvarende en måneds fellesutgifter, tils. ca kr. 81.000,- og restbeløpet på ca. 145.000,- tas fra driftskontoen. Tiden for utførelsen av arbeidet er litt usikkert, men styret har bedt om at dette blir utført ikke senere enn ultimo juli, primo august. Det vil bli sendt ut varsel til eierne og beboerne om oppstart og rydding av svalganger, men eierne har ansvaret.

 

Anders Venner(vår representant og styreleder i ”garasjesameiet”) har innhentet et anbud på maling av rekkverket på svalgangene i 2. og 3. etasje. Styret har behandlet anbudet på tils. kr. 112.000,- inkl. moms og har konkludert med at vi ikke i denne omgang maler ”spilene” i rekkverket, men organiserer en dugnad i august som vasker bort grønsken, sliper, reparerer og maler håndløperen.

Innkallelsen til dette kommer senere i sommer når folk er ferdig med ferien.

                                                                                          

Å mate fugler, spesielt måker, ser ut til å være populært og sikkert morsomt, men konsekvensen er at måkene ”driter” ned glassbalkonger og fellesområder. Styret har bedt om at mating av fugler på vårt område opphører, noe som er blitt tatt til etterretning, og takk for det. Styret vil ved revidering av Husordensreglene til neste årsmøte, ta inn dette som et eget punkt. Innspill om endringer og nye punkter som kan være viktig fra eierne til styret i sakens anledning tas imot med takk.

 

Styret i sameiet er blitt kritisert for å ha brukt for lang tid på vedlikeholdsoppgavene. Dette har sammenheng med økonomien i sameiet idet styret ikke har villet øke fellesutgiftene uhemmet, men heller sette tæring etter næring og vi er kommet langt. Utgiftene vokser, både til vedlikehold samt vanlig prisstigning på eksterne tjenester. Verdiøkningen på våre leiligheter har vært stor, som for det øvrige eiendomsmarkedet, men i tillegg også på grunn av det løpende vedlikeholdet som er gjennomført.

Styret har besluttet at fellesutgiftene økes med 20 % fra og med 01.01.2018

 

NB: I samarbeide med OBOS Eiendomsforvaltning, vil den ekstra innbetalingen kreves inn sammen med fellesutgiftene pr. 01.08.2017

 

Tilslutt en oppfordring og en gjentagelse vedr. søppel: alt søppel sorteres og legges i søppelholderne, ikke utenfor.  

 

 

Vennlig hilen

 

Styret i

 Skullerudtunet Terrasse Eierseksjonssameie