31 okt 2016

Siste nytt fra Skullerudtunet Terrasse Sameie

31.10.16

 

TIL SEKSJONSEIERNE

og beboere

I SKULLERUDTUNET TERRASSE SAMEIET

SKULLERUDBAKKEN 2, 4 OG 6

 

 

INFORMASJON FRA STYRET

 

Styret vil med dette informere om de tiltak som styret har gjennomført under året for å vedlikeholde eiendomsmassen m.m.Vi minner om vår hjemmeside der inforasjonen blir lagt inn: www.skullerudtuet-terrasse.no

 

Styret er ansvarlig for HMS (helse miljø og sikkerhet) Hensikten med interne kontroller er at bl.a. at brann og el. sikkerheten ivaretas slik at beboerne til en hver tid skal føle seg trygge i sine nærområder.

På denne bakgrunn besluttet styret at det måtte foretas skifte av fastmonterte brannvarsler i alle leiligheter. I tillegg har ikke ventilasjonssystemene i leilighetene vært renset siden byggene var nye i 2002.

For at alle skulle gjennomføre ovennevnte, besluttet styret at arbeidene skulle  finansieres med sameiets egne midler. Det viste seg at ca. 8 ventilasjonsvifter måtte skiftes med nye. Pris inkl. montering og moms kr. 2.500,- ble betalt av hver enkelt.

Styret vil takke alle eiere og beboere for et smidig samarbeide med styremedlem Rune Rønningen under gjennomføringen. Rensing av ventilasjonsanleggene kostet ca. kr. 66.000,- og skifte av brannvarslere ca. kr. 41.000,-.

 

Parkeringsplassen ved innkjøring til garasjen.

Som alle bør være kjent med er parkeringen på denne plassen et eneste kaos.

For nye beboere/eier mener styret det er viktig at alle får kjennskap til hvorfor tingenes tilstand er som de er.

Et tilbakeblikk:

Siden parkeringsplassen ble til med varmekabler i nedkjøringen og asfalt har det vært fri parkering på hele plassen. Dette var alle enige om at dette måtte gjøres noe med. Styret i garasjen representerte da hver sitt borettslag/Sameie ble enige om at 10 plasser ned mot garasjen skulle settes av til gjesteplasser. (møte avholdt 20.04.05.) Skilt ble bestilt og satt opp 3 stk, 2 på parkeringsplassen og 1 i innkjøringen. Samtidig ble det sendt ut informasjon til alle beboerne at plassen kun skulle brukes til gjester. Denne oppmodningen håpte alle skulle følges.I samme møte ble det besluttet et vente og se prinsipp, men konkluderte med dersom reglene ikke ble respektert ville et eksternt parkeringsselskap vurderes.             

I 2 år fortsatte fri parkering med bil nr.2 samt firmabiler på ”gjesteplassene”.

Styret i Skullerudtunet Terrasse Sameie og styret i Skullerudbakken 8 – 10

Forsøkte å få med borettslagene med på å engasjere et parkeringsselskap. Svaret var nei fordi det var biler fra rekkehusene som benyttet gjesteplassen.

 

Det er tinglyst 24 parkeringplasser på gnr. 168, bnr. 29, Oslo. Som er en del av fellesarealet som eies av Saga Eiendom AS.

Den første tinglysningen var 20.mai 1999 der det ble tinglyst bruksrett for 4 parkeringsplasser plasser til gnr. 168, bnr. 125, Oslo (Skullerudbakken 12)

21. januar 2001 ble det tinglyst at gnr. 168, bnr. 126, 127, og 128, Skullerudtunet Borettslag 1, 2, og3.,skulle ha  rett til 10 parkeringsplasser og at gnr. 168, bnr.129 Skullerudtunet Terrasse Sameie skulle ha rett til 10 parkeringsplasser.

Alle plasser tinglyst på gnr. 168, bnr. 29, Oslo (Saga Eiendom AS)

29. august 2002 ble det tinglyst at gnr. 168, bnr. 129 og 130, Oslo (Skullerudtunet Terrasse Sameie og Skullerudbakken 8 – 10 Borettslag)

skulle ha bruksrett til 10 parkeringsplasser. Skriftlig samtykke til dette ble gitt av gnr. 168, bnr. 127 og 128, Oslo (Skullerudtunet Borettslag 2 og 3)

Det er altså tinglyst 24(34) parkeringsplasser, men det er kun 17 plasser på  parkeringsplassen.

Vår advokat mente at på bakgrunn av siste tinglysningen som ga Skullerudbakken 2 til 10 rett til 10 parkeringsplasser mente vi å kunne engasjere parkeringsselskap på de 10 plassene som var satt av som gjesteplasser. Så tenkt så gjort. Det ble et rabalder, men det var alltid gjesteplasser.

Skullerudtunet Borettslag 1, 2 og 3 gikk til rettsak og vant på det grunnlag at de tinglyste plassene ikke var fordelt. Dommen førte til at ingen kan gjøre noe på parkeringsplassen uten at alle er enige i det. Resultat ble parkeringskaos.

Rettsaken kostet oss ca. kr.100.000,- og Skullerudbakken 8 – 10 Borettslag ca. kr. 70.000,-. Kravet ved nye forhandlinger fra vår side er at de tinglyste parkeringsplassene blir rettferdig fordelt. Skb.Borettslag 8 – 10 har vedtektsfestet at saksomkostningene skal  dekkes av saksøkerne før de går i forhandlinger. Og der står saken!

 

Så vil styret ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år og en mild og fin vinter.

 

 

Vennlig hilen

 

Styret

i  Skullerudtunet Terrasse Eierseksjonssameie