28 okt 2019

Siste nytt

Høsten 2019

TIL SEKSJONSEIERNE i

Skullerud Terrasse Sameie, Skullerudbakken 2, 4, og 6

Informasjon fra styret

Vi minner om vår hjemmeside (www.skullerudtunet-terrasse.no)

Styret beklager at på grunn av rot fra Telenor ble dekoderne ikke  skiftet med nye som forutsagt, 21.10.2019. Ny dato er 30.10.19 og nå er alle beboerne varslet med skriv i postkassene. Det er den tråløse ruteren og dekoderen som skal skiftes.

Vedr. flisleggingen på svalgangene i 1. etasje har vi vært maksimalt uheldig med været, derfor har styret besluttet å fullføre flisleggingen på svalgangen i nr. 4 og 6 mens nr. 2 må vente til våren 2020.

Budsjettet for 2020 er nå klart og betydelige økninger på avgiftene til Oslo Kommune på vann og renovasjon fører til at fellesutgiftene må økes med 3,5 % fra 01.01.20. Av fellesutgiftene betales kr.350,- pr. måned pr. garasjeplass. Dette beløpet vil være uendret i 2020.

Det ble på årsmøtet i Skullerutunet Garasjesameie besluttet at begge heisene skal byttes ut med nye heiser. Totalkostnaden blir på ca. kr. 1,3 mill. OBOS banken har tilbudt et lån på tilsv. beløp med nedbetaling over 20 år. Ved nedbetaling vil vår andel utgjøre ca. kr. 3.500,- pr måned, eller ca. kr. 100,- pr. leilighet.

Når heisene er byttet er det planen at vi skal pusse opp begge trappehusene og legge fliser på gulv og trappene.

Så vil styret takke for året 2019 og ønske alle et godt nytt år.

Vennlig hilsen

Styret i Skullerudtunet Terrasse Sameie