2 sep 2019

Nytt fra styret høsten 2019

Fliser i 1 etg og ny rammeavtale med Telenor

TIL SEKSJONSEIERNE

og beboere i

Skullerud Terrasse Sameie, Skullerudbakken 2, 4, og 6

Informasjon fra styret

Vi minner om vår hjemmeside (www.skullerudtunet-terrasse.no)

Svalgangene i 1. etasje i alle 3 husene skal renoveres/ flis-legges. 

Det blir samme type fliser (sklisikre og frostfrie) som tidligere er lagt på svalgangene i 2. og 3 etasje.

Oslo Byggservice AS hadde det beste og billigste anbudet og ble derfor valgt til og utføre flis-leggingen. Oppstart om ca 14 dager.

Flisene blir lagt på halve svalgangen om gangen slik at det skal være mulig å ferdes på svalgangene mens arbeidene pågår.

Vi er klar over at det kan medføre ulemper for beboerne, men ber om forståelse og håper at alt blir bedre når arbeidet er fullført.

TV og Internett (bredbånd)

Telenor som er leverandør til vårt sameie, vil fornye Rammeavtalen fot T-We og komplett 10 med sameiet. Dekoderne og modemet for TV og Internett vil bli skiftet ut. Estimert tid for «bytte» er satt til 21.10.2019. Telenor vil varsle på forhånd.

Avtalen er fornyet for 36 måneder.

Vennlig hilsen

Styret i Skullerudtunet Terrasse Sameie